آژانس:     کاربر:     ورود فرم‌ها | ورود کاربران داخلی

مدارک لازم برای اخذ ویزای هلند

1. اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار از تاریخ حرکت
2. کپی ازصفحات گذرنامه قبلی و جدید و ویزای 3سال گذشته
3. اصل فرم ویزا با امضاء توسط مسافر
4. تکمیل فرم مشخصات فردی
5. 2 قطعه عکس 4.5*3.4 رنگی
6. کپی ازصفحات شناسنامه فرد متقاضی (همسر و فرزندان)
7. مدارک شغلی
8. پرینت انگلیسی حساب جاری 6ماه اخیر (با مهرو امضا بانک)
9. ارائه سند مالکیت به نام مسافر به همراه ترجمه تمام صفحات
10. بیمه نامه مسافرتی
توجه: تمام مدارک مسافر باید ترجمه شده باشد