آژانس:     کاربر:     ورود فرم‌ها | ورود کاربران داخلی

تنظیمات پاپ‌آپ برای جستجوگرهای مختلف موجود

توجه:

لازم به ذکر است که اگر شما همکار گرامی هنگام انجام رزرو به دلیل ترافیک بالای وب سایت ما موفق به دریافت ایتیکت خود نشدید میتوانید از قسمت گزارش رزرو روزانه (برای فرم‌ها آژانسی) و از قسمت پیگیری خرید نقدی (_برای خریداران از طریق کارت شتاب) بلیط خود را دریافت نمایید.
هنگامی که شما روی چاپ e-ticket کلیک کرده اید و سیستم کاری انجام نداد، روی نوار بالای جستجو گر اینترنت نواری باز شده که به آن popup blocker میگویند. در این حالت باید مجوز انجام این عملیات را از سیستم دریافت کرد .برای هر جستجو گر اینترنت این عملیات به شکل خاص خود انجام میگردد.
در زیر هر کدام توضیح داده میشود.

Internet Explorer 7 (Windows XP) تنظیمات پاپ آپ برای

1. From the Tools menu, select Internet Options.

2. From the Privacy tab, uncheck Turn on Pop-up Blocker and click "OK".

Internet Explorer 6 تنظیمات پاپ آپ برای

1. From the Tools menu, select Internet Options.

2. From the Privacy tab, uncheck Block pop-ups.

Firefox (Windows PC) تنظیمات پاپ آپ برای

1. From the Tools menu, select Options.

2. From the Content tab, uncheck Block Popup Windows and click "OK".

Firefox (Mac OSX) تنظیمات پاپ آپ برای

1. From the Firefox menu, select Preferences.

2. From the Preferences window, choose the Content button and then uncheck Block Pop-up Windows.

Mozilla (Mac OSX) تنظیمات پاپ آپ برای

1. From the Mozilla menu, select Preferences.

2. From the Privacy & Security tab, choose Popup Windows. Uncheck Block unrequested popup windows, and click "OK"

Safari popup تنظیمات پاپ آپ برای

1. From the Safari menu, make sure Block Pop-Up Windows is unchecked.

Yahoo toolbar popup blocker تنظیمات پاپ آپ برای

1. Locate the Popup blocker icon and click the down arrow.

2. Uncheck Enable Pop-Up Blocker.

Google toolbar تنظیمات پاپ آپ برای

1. Click on the Google logo on the Google toolbar and select Options.

2. Uncheck Popup Blocker, and then click OK.

AOL تنظیمات پاپ آپ برای

1. Locate the Popup blocker icon.

2. Click on it until it says Allowed.

MSN تنظیمات پاپ آپ برای

1. Locate the Popup blocker icon and click the down arrow.

2. Check Allow Pop-ups.

Norton Internet Security/Personal Firewall تنظیمات پاپ آپ برای

1. Open Norton Internet Security's/Firewall�s main window (you may click the firewall icon on the system tray or use Start->Programs->Norton Firewall)
2. Click the Ad Blocking line.
3. Click the Turn Off button.

·در صورتیکه درخواست شما در مورد پاپ بلیط با صفحه در حال بروز رسانی مواجه شد با شماره ها و آدرس های زیر تماس حاصل نمائید.
09396763812 و 88535301 رفیعی
Mehdy.rafie@gmail.com
www.moghimsoft.com