آژانس:     کاربر:     ورود فرم‌ها | ورود کاربران داخلی

مدارک لازم برای اخذ ویزای یونان

مدارکی که باید علاوه بر فرم ، در هنگام انجام مصاحبه همراه داشته باشید. شامل موارد زیر است:
1. اعتبار گذرنامه باید 6 ماه از تاریخ خاتمه ی اعتبار ویزای درخواستی باشد.
2. کپی و اصل شناسنامه متقاضی و خانواده
3. سه قطعه عکس رنگی 4*3 ، زمینه سفید و تمام رخ
چنانچه اسامی همراهان در گذرنامه ی در خواست کننده ویزا ذکر شده باشد، برای هر کدام ازهمراهان باید دو قطعه عکس رنگی در مدارک موجود باشد
4. مدارک شغلی مرتبط
5. سند مالکیت به نام
6. بیمه نامه مسافرتی
7. بلیط هواپیما یا رزواسیون قطعی رفت وبرگشت به مقصد یونان
8. پرینت 3ماه آخر با مهر و امضا بانک
9. درصورت لزوم ، فاکتور پرداخت شده ی هتل برای کل مدت اقامت
توجه: از همه مدارک باید یک کپی هم موجودباشد. اصل مدارک بعد از مطابقت به شما باز گردانده می شودو کپی آنها در پرونده روادید شمادرسفارت یونان خواهد ماند.